Referat fra Generalforsamling den 11. marts 2014 i KBK

Generalforsamling i Københavns Brætspilsklub kl. 18.30 den 11. marts 2014

 

1.    Valg af dirigent og referent

Anneline Carlsen blev valgt som dirigent, Peter Damsted Thygesen blev valgt som referent.

2.    Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og konstaterede også at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet der var 25 medlemmer fremmødt.

3.    Formandens beretning

I løbet af det seneste år er der ikke sket så meget i forhold til tidligere års høje aktivitetsniveau med bl. a. oversvømmelse. Der har været et fint fremmøde på tirsdagsspilaftenerne og medlemstallet har ligget stabilt omkring 60. Der er indkøbt 6 nye stole. Foreningens eneste udadvendte aktivitet i det forgangne år har været deltagelse på Viking-Con, hvor der var fin aktivitet i KBK ’s lokale til formandens tilfredshed. Hjemmesiden trænger til en ansigtsløftning, så der efterlyses en ny webmaster og folk er velkomne til at bidrage med indhold og billeder fra spilaftener. Beretningen blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

4.    Godkendelse af regnskab

Det revisorgodkendte regnskab blev fremlagt. Kassereren fortalte om et godt år med øgede indtægter fra kontingent og med lavere udgifter til el, a’conto beløbet er reguleret til et normalt niveau. Der er brugt midler på nyt inventar. Overskuddet på ca 8.600 skyldes også flere indtægter fra køleskabet. Vi har en balance på ca. 30.000 og der er gæld på ca. 7.000 i nøgledepositum. Der er blevet taget godt imod Mobile Pay i klubben, og denne betalingsform har allerede stået for omkring 500 kr. af omsætningen.

5.    Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

6.    Valg af bestyrelse

a.    Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt

b.    Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt

c.     Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt

d.    Menige Bestyrelsesmedlemmer – Michael Hastrup-Leth blev genvalgt og Christian Brüggemann valgt ind som nyt medlem.

e.    Bestyrelsessuppleant – Bo Siemsen blev valgt

7.    Valg af revisor

Derek Ward blev genvalgt

8.    Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)

Det blev besluttet at holde kontingentet uændret. Det begrundes med at aktivitetsniveauet i det kommende år, som bl.a. drejer sig om bedre belysning, forventes at kunne holde sig indenfor de 2000 kr., der er afsat i regnskabet til diverse. Kassereren kom samtidig med en generel opsang om, at vores rengøring i lokalet var fraværende, hvilket jo er ærgerligt når vi har investeret i et nyt gulvtæppe, hvis levetid forringes uden regelmæssig rengøring. Bestyrelsen arbejder på at finde en struktureret løsning hvor der bliver gjort rent regelmæssigt. Det kunne være et medlem der derved kan optjene gratis kontingent. Brian fortalte om løsningen på udfordringen med dåsepant. Dåser med pant opsamles i specielle pantposer udstyret med en lille chip, som kan afleveres posevis, hurtigt og nemt på genbrugspladsen.

9.    Eventuelt.

a.    Rasmus efterspurgte en generel opstramning på udlån af spil til klubbens medlemmer, da han ofte oplevede, at hans spil i klubben var udlånt uden hans viden. Det blev fastslået, at udlån af spil sker ved kontakt til spillets ejer. Bestyrelsesmedlemmerne kan være behjælpelige med kontaktinformation. Der var en længere debat om ,hvordan fremtidig udlån skulle dokumenteres. Det blev kraftigt pointeret at udlån skal noteres i bogen for spiludlån.

b.    Rasmus Slot Poulsen overtager rollen som webmaster fra Rasmus Hviid.

c.     Opfyldning af køleskab halter. Sæt nye sodavand i køleskabet når beholdningen er lav – ikke når den sidste er taget. Plastic fra dåserne skal i skraldespanden med det samme.

d.    Det er tilladt at have privat indhold stående i køleskabslågen fra gang til gang. Lågen tømmes dog en gang om måneden.

 

København den 30.03.14

Referent

Peter Damsted Thygesen.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Københavns Brætspilklub tirsdag den 26. marts 2013 kl. 18.30 til 18.50.
1. Valg af dirigent og referent
– Ulrik Borgbjerg blev valgt som dirigent, Bo Siemsen blev valgt som referent.
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig. 
– Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, men konstaterer også at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning
Formanden konstaterer at det har været et år hvor der har været fokus på klubbens almindelige drift. Tirsdagsmøderne er generelt velbesøgte.
Der er foretaget visse forbedringer i klubbens lokale, inklusive nye reoler og der er nye stole på vej.
Klubben var repræsenteret på Viking-Con, men hjemmesiden halter gevaldigt da vi mangler en webmaster. Frivillige er velkomne.
4. Godkendelse af årsregnskab
Kasserer Alex Ringgaard berettede at året der gik havde budt på et underskud. Det skyldes primært indkøb af det nye gulvtæppe. Generelt har klubben en sund økonomi.
I 2013 er der afsat penge i budgettet til opsætning af nye lamper.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen betinget af Revisors godkendelse (det blev senere godkendt af Revisor, Derek Ward).
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Kasserer – Alex Ringgaard blev genvalgt
Formand – Thomas Bostrup blev genvalgt
Næstformand – Brian Andersen blev genvalgt
Menige Bestyrelsesmedlemmer – Bo Siemsen & Michael Hastrup-Leth blev genvalgt
Bestyrelsessuppleant – Christian Brüggemann blev valgt
7. Valg af revisor
Derek Ward blev valgt som revisor. Han godkendte kasserens regnskab som beskrevet i punkt 4.
8. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent på 60 kroner. Det blev vedtaget.
9. Eventuelt
Christian takkede for valget som Bestyrelsessuppleant.
På bestyrelsens vegne kom Alex Ringgaard med en lille opsang til klubbens medlemmer om at:
– Smide madpapir og madrester hele vejen ud i containeren i gården i stedet for vores egen skraldespand. På den måde undgår vi noget af flueproblemet.
– Gå over og aflevere tomme dåser i Kvickly en gang i mellem. Det er ikke bestyrelsens ansvar. Der vil ikke blive indkøbt flere sodavand til køleskabet før mængden af tomme dåser er blevet reduceret.
– Huske at betale for det de tager i køleskabet/slikbutikken. Der har været uregelmæssigheder i kassebeholdningerne i løbet af året og der foretages nu optælling hver uge. Lån eventuelt af et andet klubmedlem eller fra bestyrelsen i stedet for at skulle huske at betale senere.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 8/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).

2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Valg af bestyrelse:

a. Valg af kasserer

b. Valg af formand (nuværende formand genopstiller ikke)

c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor.

7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 9/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Opdatering af strategispil.dk

Vores site er blevet opgraderet til nyeste udgave af Zikula. I første omgang er der tale om en til en-konvertering, men der er planer om at pille lidt mere på længere sigt. Selvom det nye site er meget nemmere at gå til, er der sikkert enkelte fejl eller mangler. Såfremt man spotter fejl/mangler må man gerne give et pip på vores forum. Gode ideer er selvfølgelig også velkomne.

 

Mere fokus på brætspil: Ny årlig pris stiftet

Brætspil er samlingspunktet og et fast, socialt indslag i enhver familie. Men i Danmark er forbrugerne fortabt, når de skal navigere gennem de mere end 40 nye brætspil, der årligt udkommer.Det vil Guldbrikken rette op på.

En årlig brætspilspris kåret af en uafhængig og gennemskuelig
non-profit organisation med en kyndig jury med spilkritikere fra bl.a. DR, Urban, Politiken og Danmarks to største brætspilsforeninger.
Guldbrikken er indstiftet for, at almindelige forbrugere lettere kan navigere rundt på et broget brætspilsmarked, og opdage nye og bedre både danske som udenlandske brætspil end de traditionelle travere. Selve prisen uddeles fremover hvert år under Kulturnatten i oktober.

Brætspil kan blive tildelt Guldbrikken i fire kategorier:

Børnespil
Brætspil, der henvender sig til og kan spilles af børn, enten alene eller i selskab med voksne.

Familiespil
Brætspil, der henvender sig til hele familien, og kan spilles af voksne eller i selskab med børn ned til 10 år.

Voksenspil
Brætspil, der henvender sig til voksne. Reglerne må gerne være på engelsk.

Juryens specialpris
Et brætspil, juryen gerne vil honorere med en specialpris grundet dets originale kvaliteter. Kan kåres blandt ikke-indsendte spil.

Kriterierne for at blive nomineret til Guldbrikken, tidsfrister, info om juryens medlemmer og andet kan findes på www.guldbrikken.dk

For yderligere informationer kontakt Guldbrikkens sekretær Thor Bentel på info@guldbrikken.dk eller mobil 25348998

Referat af ordinær generalforsamling d. 10/3/09

Så har Alex begået et stærkt sarkastisk referat fra generalforsamlingen. Læs det og …..
Referat af ordinær generalforsamling d. 10/3/09
1. Valg af dirigent of referent.
Ken Andersen valgt som ordstyrer med alle stemme nær én, hans egen.
Alex Ringgaard valgt som referent, i en hævnakt fra Kens side.

2.Dirigenten konstatere om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
Dirigenten erklærer forsamlingen beslutningsdygtig, efter at have modtaget en lektion i foreningens vedtægter af formanden.

3. Formandens beretning.
2008/2009 året bød på et par uforudsete udgifter:
En knækket nøgle i døren.
Indbrud i december hvor en kasse gamle WarHammer spil stjæles og døren sparkes ind.
Et indbrud i starten af 2009 hvor pengekassen stjæles.

4. Godkendelse af årsregnskab.
Kassereren fremlægger årsregnskabet. Køleskabet har solgt bedre en forventet og vi har et sundt og stabilt medlemstal. Medregnet alt gæld som forventes inddrevet er det et lille overskud på 3000 kr. Køleskabet (og folkene der bruger/vedligeholder det), hvis indtægter er med til at sikre overskuddet og betale de uforudsete udgifter, hyldes.

5 Valg af bestyrelse
Rasmus Hviid genvalgt som formand uden modkandidat, efter nogle uklare meldinger som noget avis publicity.
Alex Ringgard valgt som ny kasser uden modkandidat, grundet bedre kendskab til Euro spillerne som udgør en stadig større andel af medlemstallet.
Bo Siemsen og Michael Hastrup-Leth begge valgt til menig bestyrelsesmedlem uden modkandidat.

6. Valg af revisor
Poul Oddershede valgt til revisor

7. Fastsættelse af det kommende års kontingent
Kontingentet for 2009/2010 fastholdt på 60 pr. måned, men der varsles en mulig forøgelse af kontingentet med 10 kr. pr. måned til næste år

8. Eventuelt
Sikkerheds niveauet i klubben diskuteres i grundige detaljer og det besluttes at Ken Andersen opsætter stål stolper for det andet bagvindue (og faktisk skal gøre det denne gang, i modsætning til tidligere år)
Det besluttes endvidere at Poul Oddershede skal få udskiftet låsen i døren til en. Nøgle typen vil stadig være normal.
Det diskuteres for 6 år i træk at vi trænger til nyt gulvtæppe, ingen beslutning truffet (som sædvanlig)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

Alex Ringgaard har begået et stemningsmættet og episke referat fra generalforsamlingen i tirsdags.
Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

1. Alex Ringgaard valgt som referent

2. Phillip Nielsen valgt som dirigent

3. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig

4. Formand for bestyrelsen, Rasmus Hviid, fremlægger årsberetning
4.a Foreningen er til lige med sidste år repræsenteret på div. Con.

5. Årsregnskabet fremlægges
5.a Årsregnskabet godkendt uden bemærkninger af uvildig revisor (Kasper Borup)
5.b Årsregnskabet viser lille underskud der dog mere end opvejes af foreningens tilgodehavende hos aktive medlemmer
5.c Årsregnskabet godkendes enstemmigt af Forsamlingen

6. Valg af bestyrelse:
Rasmus Hviid genvalgt uden opponent som formand
Tobias Næsborg genvalgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Søren Busch-Knudsen valgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Bo Siemsen genvalgt uden opponent som Kasserer
Kasper Borup valgt uden opponent som revisor

7. Fastsættelse af kontingent
7.a Kontingent fortsætter uændret

8. Generalforsamlingen afsluttes uden yderligere punkter.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 11/3

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 11/3 kl. 18 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat)
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Valg af bestyrelse.
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
8. Eventuelt

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.