Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 11/3

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 11/3 kl. 18 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat)
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Valg af bestyrelse.
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling (dvs. anden betalingsmåde end via PBS)
8. Eventuelt

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

En tanke om "Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 11/3"

Skriv et svar