Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

Alex Ringgaard har begået et stemningsmættet og episke referat fra generalforsamlingen i tirsdags.
Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

1. Alex Ringgaard valgt som referent

2. Phillip Nielsen valgt som dirigent

3. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig

4. Formand for bestyrelsen, Rasmus Hviid, fremlægger årsberetning
4.a Foreningen er til lige med sidste år repræsenteret på div. Con.

5. Årsregnskabet fremlægges
5.a Årsregnskabet godkendt uden bemærkninger af uvildig revisor (Kasper Borup)
5.b Årsregnskabet viser lille underskud der dog mere end opvejes af foreningens tilgodehavende hos aktive medlemmer
5.c Årsregnskabet godkendes enstemmigt af Forsamlingen

6. Valg af bestyrelse:
Rasmus Hviid genvalgt uden opponent som formand
Tobias Næsborg genvalgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Søren Busch-Knudsen valgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Bo Siemsen genvalgt uden opponent som Kasserer
Kasper Borup valgt uden opponent som revisor

7. Fastsættelse af kontingent
7.a Kontingent fortsætter uændret

8. Generalforsamlingen afsluttes uden yderligere punkter.

Skriv et svar