Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 9/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Skriv et svar