Ameritrash Monday

For some time now we have been experimenting with officially opening the club every second Thursday and we are now ready to expand on this offer. After this Thursday (20/11) we will, instead of being open every second Thursday, be open every Monday 18:00. There have been widespread requests to extend the extra opening to every week instead of every second, so that people don’t have to remember whether or not the club is open. The move to Monday lets us "merge" with the group of so called Ameritrashers (some of whom aren’t as "trashy"as they like to think 🙂 ) to achieve greater turnout.

Two things to notice:

1. Don’t be scared by the name "Ameritrash Monday", the name is more historical than indicative of what games are played.

2. This has absolutely no influence on Tuesdays, which continue as always.

Boardgamer rabat til alle medlemmer af KBK

Gennem Juli og August vil www.Boardgamer.dk tilbyde medlemmer af KBK rabat på 5% op til 1000 kr og 10% over 1000 kroner på det samlet beløb. Dog ydes der ikke rabat på i forvejen nedsatte spil.

Yderligere vil varene blive leveret i KBK uden fragtomkostninger.

 

Hvordan?

Opret en bestilling som normalt på vores hjemmeside. Under “Bemærkninger” skriver du dit navn og KBK-medlem.

Derefter vælger du “Afhentes i Lynge” ved fragt muligheder.

Ny lås i døren

Låsen i døren til klublokalet er blevet opgraderet, og bestyrelsen har besluttet at hæve depositumet for et sæt nøgler fra 50,- til 200,- for at øge incitamentet til at aflevere nøglerne nå folk melder sig ud. Gamle nøgler kan indløses de næste 2 måneder, hvorefter depositumet frafalder medmindre andet er aftalt. En ny nøgle kan erhverves ved henvendelse til kasseren.

Har du brug for at komme ind i klubben før tirsdag, så kontakt kasseren.

Opdatering af strategispil.dk

Vores site er blevet opgraderet til nyeste udgave af Zikula. I første omgang er der tale om en til en-konvertering, men der er planer om at pille lidt mere på længere sigt. Selvom det nye site er meget nemmere at gå til, er der sikkert enkelte fejl eller mangler. Såfremt man spotter fejl/mangler må man gerne give et pip på vores forum. Gode ideer er selvfølgelig også velkomne.

 

NB! NEW Thursday opening hours: once every second Thursday, starting April 9th

KBK has now held its doors open each Thursday for a month, to gauge the potential for permanently extending the official playing days. While the general consensus is that it’s a good initiative, there has been concern whether there were sufficient people to ensure a reasonable turnout each time. To alleviate this, while still holding the doors to the club open more often, we have changed the schedule so that we now are open every other Thursday (ie all uneven weeks).
If the turnout eventually justifies it, we’ll be happy to extend the offer to include everyl Thursday again.

NB Due to personal commitments from dreaded “real life”, neither Peter nor I can turn up next Thursday, so the first official Thursday will be April 9th.

Referat af ordinær generalforsamling d. 10/3/09

Så har Alex begået et stærkt sarkastisk referat fra generalforsamlingen. Læs det og …..
Referat af ordinær generalforsamling d. 10/3/09
1. Valg af dirigent of referent.
Ken Andersen valgt som ordstyrer med alle stemme nær én, hans egen.
Alex Ringgaard valgt som referent, i en hævnakt fra Kens side.

2.Dirigenten konstatere om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
Dirigenten erklærer forsamlingen beslutningsdygtig, efter at have modtaget en lektion i foreningens vedtægter af formanden.

3. Formandens beretning.
2008/2009 året bød på et par uforudsete udgifter:
En knækket nøgle i døren.
Indbrud i december hvor en kasse gamle WarHammer spil stjæles og døren sparkes ind.
Et indbrud i starten af 2009 hvor pengekassen stjæles.

4. Godkendelse af årsregnskab.
Kassereren fremlægger årsregnskabet. Køleskabet har solgt bedre en forventet og vi har et sundt og stabilt medlemstal. Medregnet alt gæld som forventes inddrevet er det et lille overskud på 3000 kr. Køleskabet (og folkene der bruger/vedligeholder det), hvis indtægter er med til at sikre overskuddet og betale de uforudsete udgifter, hyldes.

5 Valg af bestyrelse
Rasmus Hviid genvalgt som formand uden modkandidat, efter nogle uklare meldinger som noget avis publicity.
Alex Ringgard valgt som ny kasser uden modkandidat, grundet bedre kendskab til Euro spillerne som udgør en stadig større andel af medlemstallet.
Bo Siemsen og Michael Hastrup-Leth begge valgt til menig bestyrelsesmedlem uden modkandidat.

6. Valg af revisor
Poul Oddershede valgt til revisor

7. Fastsættelse af det kommende års kontingent
Kontingentet for 2009/2010 fastholdt på 60 pr. måned, men der varsles en mulig forøgelse af kontingentet med 10 kr. pr. måned til næste år

8. Eventuelt
Sikkerheds niveauet i klubben diskuteres i grundige detaljer og det besluttes at Ken Andersen opsætter stål stolper for det andet bagvindue (og faktisk skal gøre det denne gang, i modsætning til tidligere år)
Det besluttes endvidere at Poul Oddershede skal få udskiftet låsen i døren til en. Nøgle typen vil stadig være normal.
Det diskuteres for 6 år i træk at vi trænger til nyt gulvtæppe, ingen beslutning truffet (som sædvanlig)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10/3 kl. 18.30 med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent (styrer ordet) og referent (tager referat).
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægterne og om den er beslutningsdygtig.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af årsregnskab.
5. Valg af bestyrelse:
a. Valg af kasserer
b. Valg af formand
c. Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af det kommende års kontingent, herunder gebyr for kontant indbetaling.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen plejer max at tage en time, og der er almindelig spilleaften bagefter.

Levering af spil i KBK

Da jeg er blevet medejer af Boardgamer.dk vil der, som en service til klubmedlemmer, kunne leveres spil i KBK’s lokaler, Tirsdage efter aftale.
Sæt kryds under afhentning i ordren og skriv KBK under bemærkninger. Alternativt kan du også sende en PM til mig og betale i klubben.

Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

Alex Ringgaard har begået et stemningsmættet og episke referat fra generalforsamlingen i tirsdags.
Referat af Generalforsamling in Københavns Brætspils Klub d. 12/03/08

1. Alex Ringgaard valgt som referent

2. Phillip Nielsen valgt som dirigent

3. Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig

4. Formand for bestyrelsen, Rasmus Hviid, fremlægger årsberetning
4.a Foreningen er til lige med sidste år repræsenteret på div. Con.

5. Årsregnskabet fremlægges
5.a Årsregnskabet godkendt uden bemærkninger af uvildig revisor (Kasper Borup)
5.b Årsregnskabet viser lille underskud der dog mere end opvejes af foreningens tilgodehavende hos aktive medlemmer
5.c Årsregnskabet godkendes enstemmigt af Forsamlingen

6. Valg af bestyrelse:
Rasmus Hviid genvalgt uden opponent som formand
Tobias Næsborg genvalgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Søren Busch-Knudsen valgt uden opponent som bestyrelsesmedlem
Bo Siemsen genvalgt uden opponent som Kasserer
Kasper Borup valgt uden opponent som revisor

7. Fastsættelse af kontingent
7.a Kontingent fortsætter uændret

8. Generalforsamlingen afsluttes uden yderligere punkter.