Referat af generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen d. 08-03-2011


Dirigent: Rasmus Hviid, referent Tobias
Næsborg

3: Formandens beretning.

Der er ikke sket så meget det forgangne år end de normale spille dage.

Rasmus har, grundet private årsager, valgt at trække sig, som formand.

4: Godkendelse af årsregnskab.

Revisor (Poul Oddershede) er ikke til stede og beretningen overlades til Kassereren (Alex Ringgaard).

Klubbens økonomi løber rundt med et mindre overskud, som hovedsageligt
genereres af køleskabet.

Der er i skrivende stund 53 betalende medlemmer.

Budgettet for næste år forventes, at løbe rundt med nogle tusinde i
overskud. Muligvis mindre grundet stigende el og husleje.

5: Valg af bestyrelse.

Kasser: Alex Ringgaard

Formand: Thomas Bostrup

Menig best: Bo Siemsen og Michael Hastrup-Leth

Suppleant: Søren Busch-Knudsen

6: Valg af revisor:

Brian Lind Andersen

7: Fastsættelse af kontingent.

Alex mener ikke at der er grund til en stigning og nuværende kontingent
bevares.

8: Eventuelt.

Det tilbagevendende issue med et nyt gulvtæppe bringes på bane. Dette
skal holdes op mod andre ønsker/nødvendigheder, som f. eks en ny støvsuger
eller løse problemet med endevæggen og fugt.

Dette vil bestyrelsen håndtere.

Der er et ønske om, at begrænse mad indtagelse i KBK, da det
efterhånden er ved at tage overhånd med salatmajonæse og friture.

Brætspillene i KBK er privatejet og det er ærgerligt med kort fedtet
ind i olie og andre organiske stoffer.

Det er op til alle at afleverer pant på dåser. Det udgør faktisk en pæn
del af klubbens budget.

Derfor opfordres alle til at tage sækken med pant når den er fuld.

Rod! Der er efterhånden meget rodet i KBK. Bestyrelsen vil tage hånd om
dette. (Koordinere).

Flere hylder. Spillene fylder efterhånden godt op og man kunne måske
overveje at sætte nye op. Alle opfordres til, at se, hvad man har af brugbare
og funktionelle løsninger hjemme.

Bestyrelsen skal godkende eventuelle tiltag.

Skriv et svar